Vitamine D tekort Symptomen

Wat Zijn Vitamine D tekort Symptomen ? Vitamine d is een groep van in vet oplosbare prohormonen, waarvan de twee belangrijkste vormen vitamine D2 (ergocalciferol, de plantaardige vorm) en vitamine D3 (cholecalciferol, de dierlijke vorm) zijn.

De term vitamine D tekort verwijst ook naar metabolieten en andere analogen van deze substanties.

 

Vitamine D3 kan in het menselijk lichaam worden geproduceerd onder invloed van ultraviolet licht van de zon, wat in de klassieke interpretatie van het begrip “vitamine” geïnterpreteerd zou kunnen worden als dat vitamine D tekort eigenlijk geen echte vitamine is.

In de meeste gevallen is de endogene synthese echter ontoereikend en blijft de mens afhankelijk van de aanvoer uit externe bronnen, vandaar dat het in het algemeen toch als vitamine beschouwd wordt. Tegenwoordig wordt vitamine D3 vaak beschouwd als prohormoon, omdat het pas na omzetting (hydroxylatie) in lever en nieren in de actieve vorm (calcitriol) wordt omgezet.

Hoewel calcitriol structureel verwant is aan de steroïdhormonen, wordt het geclassificeerd als een secosteroïde omdat één van de carbonringen open is.

vitamine d tekort symptomen

Vitamine D speelt een belangrijke rol in diverse orgaansystemen.Vitamine D reguleert de niveaus van calcium en fosfaat in het bloed door de absorptie ervan uit het voedsel in de darmen te bevorderen, evenals de heropname ervan in nieren.

Het vermindert de mobilisatie van calcium uit het bot (door verlaging parathormoon). Het remt de vrijgifte van parathormoon uit de bijschildklier.Vitamine D beïnvloedt het immuunsysteem door immunosuppressie, fagocytose, en antitumoractiviteit.

Vitamine D tekort kan het gevolg zijn van onvoldoende inname gepaard gaande met inadequate blootstelling aan zonlicht, aandoeningen die de absorptie ervan remmen, aandoeningen die de omzetting van vitamine D in actieve metabolieten remmen, zoals aandoeningen van lever of nieren, of (zelden) door een aantal erfelijke aandoeningen.

Vitamine D tekort Symptomen

Vitamine d tekort leidt tot verminderde botmineralisatie, en uiteindelijk tot aandoeningen die het bot verweken, rachitis bij kinderen en osteomalacie bij volwassenen, en draagt mogelijk bij aan osteoporose. Momenteel komt er ook meer en meer aandacht voor andere functies van vitamine D tekort en de rol ervan bij (preventie van) hart- en vaatziekten, autoimmuunziekten en kanker.

Onderzoek heeft uitgewezen dat Vitamine D tekort Symptomen een verband heeft met darmkanker  ander onderzoek brengt vitamine D ook in verband met andere vormen van kanker, maar daarover bestaat nog geen consensus in de wetenschap.

->>nieuw-onderzoek-depressie-door-vitamine-d-tekort

Gerelateerde Artikelen:

  1. Vitamine d tekort klachten